ISTORIJAT KOMPANIJE cover
ISTORIJAT KOMPANIJE cover

ISTORIJAT KOMPANIJE

Koto Derma je specijalizovana kompanija koja se bavi proizvodnjom i plasmanom kozmetičkih proizvoda, savetovanjem i pružanjem usluga iz oblasti farmacije i dermofarmacije, odnosno nege, zaštite i rehabilitacije kože lica i tela. U realizaciji navedenih aktivnosti Koto Derma se vodi načelima visokog kvaliteta, čemu u prilog govori i ogroman broj zadovoljnih korisnika.

U dizajniranju proizvoda koristimo najkvalitetnije sirovine i proverene tehnološke postupke, istovremeno intenzivno istražujući mogućnosti usavršavanja procesa i daljeg podizanja kvaliteta. Kao osnovni princip proizvodnje koristi se individualno dizajniranje, odnosno fino podešavanje formule proizvoda prema pojedinačnim potrebama korisnika kako bi se povećali pozitivni efekti njihove upotrebe.

Koto Derma je osnovana 1995.godine u Beogradu. Osnovna delatnost kompanije je bila od početka proizvodnja kozmetičkih proizvoda namenjenih za sveobuhvatni kozmetološki tretman i negu kože, a uz stručno sagledavanje kozmetološkog statusa kože svakog korisnika od strane naših stručnjaka.

Od samog osnivanja Koto Derma je usmerila delatnost kroz dve poslovne celine: kozmetološku laboratoriju i zdravstvenu ustanovu apoteku sa magistralnom izradom lekova. Dok apoteka predstavlja osnovu plasmana proizvoda i savetodavni centar za sve brojnije korisnike usluga i proizvoda, kozmetološka laboratorija je usredsređena na proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda. Kao osnovnu prednost svog rada, kompanija je od samog početka uspostavila neposredan kontakt sa korisnicima i individualno prilagođavanje proizvoda svakom korisniku ponaosob. Ovakav pristup, zajedno sa ujednačenim kvalitetom proizvoda i vrhunskim stručnim savetovanjem učinio je Koto Dermu oličenjem slogana kompanije:

Pružite već DANAS svojoj koži negu koja će u budućnosti postati standard